Ocenenie Mesta Prešov

Blahoželáme si! Blahoželáme aj všetkým oceneným , zaslúžia si našu poklonu ..

S pokorou sme prijali cenu primátora mesta a ďakujeme všetkým našim priaznivcom a podporovateľom za to , že nám pomáhajú pomáhať.

Cena patrí všetkým nám a vám ,lebo bez vás , polienka , by oheň nehorel. My sme len škrtli zápalkou , ale oheň horí vďaka vám milí darcovia!


#OcenenieMestaPrešov


18 views0 comments