Pomoc Oddeleniu detskej psychiatrie

Dobrá vec sa podarila !!!

Oddelenie detskej psychiatrie má dôvod na úsmev !! Obrovská nádielka kníh, spoločenských hier, kreatívnych potrieb , farbičiek ,maľovaniek ,farieb atď. si dnes od nás prevzala vedúca sestra Mgr.Madejová spoločne so svojim kolektívom z oddelenia..

Veselé a veľmi príjemné stretnutie sme zakončili našim sľubom, že budeme nápomocní aj na budúce. Dozvedeli sme sa akú pomoc by pre pacientov uvítali a čo je potrebné aj pre ich pohodlie a efektivitu terapií..

Milí darcovia, ďakujeme vám za dôveru a pomoc ... Ďakujeme ,že ste sa za tak krátky čas dokázali zmobilizovať a naozaj priniesť nádherné zväčša nové hry ,či iné potreby..

Ďakujeme mestu Prešov a všetkým oddeleniam na Msú ,ktorí sa zapojili do zbierky.. Ďakujeme všetkým školám , triedam a jednotlivcom.. Ďakujeme nášmu milému Sky rádiu za reklamu a podporu zbierky aj mediálne..

Sme nadšení a šťastní ... Dokonca máme pre oddelenie aj listy z Podajkovej pošty ( zabudli sme v aute )

Naša pomoc nekončí, práve začína


#SKYRadio #MestoPrešov


6 views0 comments

Recent Posts

See All